ศาลพระภูมิ


ศาลพระภูมิของทางร้านทุกรูปแบบสามารถสั่งทำสีตามที่ลูกค้าต้องการได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-829 5347 (หนิง)

 

 

ศาลพระภูมิทรงไทย 4 ทิศ 2 ชั้น
ศาลพระภูมิทรง 4 ทิศ 3 ชั้น
ศาลพระภูมิทรงกรมหลวงชุมพร
ศาลพระภูมิทรงกรมหลวงชุมพรเสาลายบัว
ศาลพระภูมิพระปรางเดี่ยว เสาพญานาค
ศาลพระภูมิพระปรางเดียว เสาสายนางฟ้าดีดพิณ
ศาลพระภูมิพระปรางเดียวยักษ์ เสาสายบัวใหญ่
ศาลพระภูมิพระปรางเดี่ยวประตูหงส์เสาลายเทพพนม
ศาลพระภูมิพระราชวังบางปะอิน เสาพญานาค
ศาลพระภูมิพระราชวังบางประอิน เสาพญานาค
ศาลพระภูมิพระราชวังบางปะอินเสาลายบัว
ศาลพระภูมิทรงจตุรมุขเสาลายนางฟ้า